Om det är något du undrar över så är du välkommen att kontakta oss på nedanstående uppgifter.

 

CityPet / Petcetera i Sverige AB
Cementvägen 31
136 50  JORDBRO 

Telefon: 08-50010140 
Fax:  08-777 3525
Mail:  order@citypet.nu  
Webb:  www.citypet.nu 
Orgnr: 556376-3415
Postgiro:  696417-5
Bankgiro:    
Land:  Tel webshop 08-50010140

5-i-top